ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АННАФОКСІ.КОМ(УКРАЇНА)»

 

ТОВ «АННАФОКСІ.КОМ (УКРАЇНА)» приділяє особливу увагу збереженню Ваших персональних даних.

З цією метою ми прагнемо забезпечувати захист Ваших персональних даних під час їх обробки.

Ми рекомендуємо Вам відвідувати даний веб-сайт регулярно, оскільки дана Політика конфіденційності може оновлюватись відповідно до змін в законодавстві.

 

Розділ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

«Контролер» - ФОП Миргородська Анна (код ЄДРПОУ: 40831945), яке організовує і (або) здійснює опрацювання персональних даних, а також визначає цілі опрацювання персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

 

«Клієнт сайту Інтернет-магазину» (Клієнт) - особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт Інтернет-магазину.

 

«Сайт Інтернет-магазину» - офіційний сайт Контролера, розташований на за посиланням https://annafoxy.com/.

 

«Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати («суб’єкт даних»); фізична особа, яку можна ідентифікувати, є такою особою, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як ім’я, прізвище, по батькові, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор, номер телефону або за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи; електронна адреса, IP-адреса, інформація, яку можна отримати з файлів cookies, будь-яка інша інформація, яка залишена Клієнтом при заповненні реєстраційних онлайн-форм на сайті Інтернет-магазину.

 

«Опрацювання» - будь-яка операція або низку операцій з персональними даними або наборами персональних даних з використанням автоматизованих засобів або без них, такі як збирання, реєстрація, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення.

 

«Товар» - одяг, взуття, аксесуари та інша продукція Контролера.

 

«Порушення захисту персональних даних» –порушення безпеки, що призводить до випадкового чи незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого розкриття або доступу до персональних даних, які передано, збережено або іншим чином опрацьовано.

 

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Контролер здійснює опрацювання персональних даних виключно для надання Клієнту сервісу або послуги, що вимагає інформацію приватного характеру: покупка в Інтернет-магазині, участь в акціях, гарантійне та сервісне обслуговування. З метою запобігання порушенню захисту персональних даних Клієнта, Контролер використовує повний спектр заходів інформаційної безпеки (технічні і організаційні).

2.2. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину. Контролер не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Клієнт може перейти по посиланням, доступним на сайті Інтернет-магазину.

2.3. Контролер не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Клієнтом сайту Інтернет-магазину.

2.4 Здійснюючи замовлення в Інтернет-магазині Клієнт надає свою згоду на збор та використання персональних данних способом, описаним в цій Політиці конфіденційності.

 

Розділ 3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Контролера щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту персональних даних, які Клієнт надає при реєстрації на сайті Інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до опрацювання в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Клієнтом шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину і включають в себе, в тому числі наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Клієнта;

3.2.2. контактний телефон Клієнта;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. місце проживання Клієнта.

3.3. Контролер здійснює збір статистики про IP-адреси Клієнтів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених даною Політикою конфіденційності.

 

Розділ 4. ЦІЛІ ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

 

4.1. Персональні дані Клієнта можуть використовуватись з наступною метою:

4.1.1. ідентифікація Клієнта, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу Товару дистанційним способом з сайту Інтернет-магазину;

4.1.2. облік клієнтських побажань (при розробці нового Товару);

4.1.3. встановлення з Клієнтом зворотного зв'язку, включаючи інформування Клієнта про акції, знижки та спеціальні пропозиції, обробку запитів і заявок від Клієнта;

4.1.4. визначення місця знаходження Клієнта для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

4.1.5. підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Клієнтом;

4.1.6. надання Клієнту ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням сайту Інтернет-магазину;

4.1.9. забезпечення безпеки, захист від шахрайства.

4.2. Опрацювання персональних даних здійснюється на підставі чинного законодавства України, а також РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних».

 

Розділ 5. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

 

ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Опрацювання персональних даних Клієнта здійснюється будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Клієнт погоджується з тим, що Контролер має право передавати персональні дані третім особам, таким як кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку виключно з метою виконання замовлення Клієнта, оформленого на сайті Інтернет-магазину, включаючи доставку Товару, при цьому Контролер повідомляє Клієнту дані третьої особи, якій надано персональні дані Клієнта.

5.3. Персональні дані Клієнта можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим діючим законодавством.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Контролер інформує Клієнта про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Контролер вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Клієнта від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Контролер спільно з Клієнтом вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Клієнта.

5.7. Період зберігання персональних даних залежить від мети опрацювання персональних даних та зберігаються протягом всього терміну обслуговування Клієнта. За першим запитом Клієнта персональні дані підлягають виправленню, вилученню (стиранню), обмеженню опрацювання та іншим діям, в залежності від запиту Клієнта та положень чинного законодавства, в найкоротші строки.

5.8. Контролер вилучає (стирає) персональні дані Клієнта без будь-якої необґрунтованої затримки у разі виникнення однієї із наведених нижче підстав:

5.8.1. немає більше потреби в персональних даних для цілей, для яких їх збирали чи іншим чином опрацьовували;

5.8.2. Клієнт відкликає згоду, на якій ґрунтується опрацювання персональних даних;

5.8.3. персональні дані були надані незаконно;

5.8.4. інші підстави передбачені чинним законодавством.

 

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

6.1. Клієнт має право на:

6.1.1. отримання від Контролера підтвердження факту опрацювання її або його персональних даних;

6.1.2. виправлення його або її неточних персональних даних, яке повинен здійснити Контролер без будь-якої необґрунтованої затримки;

6.1.3. стирання своїх персональних даних, яке повинен здійснити Контролер без будь-якої безпідставної затримки;

6.1.4. отримання його або її персональних даних, які надані Контролеру, в структурованому, загальноприйнятому форматі;

6.1.5. заперечення, на підставах, що пов’язані з його або її конкретною ситуацією, в будь-який час, проти опрацювання його або її персональних даних, при цьому Контролер не повинен більше опрацьовувати персональні дані за винятком доведення ним наявності істотних законних підстав для опрацювання, що переважають над інтересами, правами та свободами Клієнта або для формування, здійснення або захисту правових претензій.

6.2. У випадку опрацювання персональних даних для цілей прямого маркетингу, Клієнт має право на заперечення проти такого опрацювання персональних даних. Якщо Клієнт заперечує проти опрацювання для цілей прямого маркетингу, персональні дані не можна більше опрацьовувати для таких цілей.

6.3. Клієнт зобов'язаний:

6.3.1. надати правдиві персональні дані;

6.3.2.оновити, доповнити надані персональні дані в разі їх зміни.

6.4. Контролер зобов'язаний:

6.4.1. використовувати персональні дані виключно для цілей, зазначених у даній Політиці конфіденційності;

6.4.2. забезпечувати зберігання персональних даних в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Клієнта, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Клієнта, за винятком умов, передбачених цією Політикою конфіденційності;

6.4.3. вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Клієнта згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;

6.4.4. виправити, вилучити (стерти) та здійснити інші дії відносно персональних даних, в залежності від запиту Клієнта та положень чинного законодавства, в найкоротші строки.

6.4.5. повідомити Клієнта про будь-яке виправлення чи стирання персональних даних.

 

Розділ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

7.1. У разі втрати або розголошення персональних даних Контролер не несе відповідальність, якщо персональні дані:

7.1.1. стали публічним надбанням до їх втрати або розголошення;

7.1.2. були отримані від третьої сторони до моменту отримання Контролером;

7.1.3. були розголошені за згодою Клієнта.

 

Розділ 8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1.Всі спори, що виникають із відносин між Клієнтом і Контролером вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

 

Розділ 9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

9.1. Контролер має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності на свій розсуд.

9.2. Клієнт бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування сайтом Інтернет-магазину та опрацювання персональних даних Клієнта.

9.3. Дана Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

 

РОЗДІЛ 10. ЗГОДА КЛІЄНТА

 

10.1. Клієнт, надаючи свої персональні дані шляхом заповнення онлайн-заявки на сайті Інтернет-магазину, надає свою згоду на те, що Контролер має право опрацьовувати персональні дані Клієнта у відповідності з даною Політикою конфіденційності.

 

 

 

При виникненні будь-яких питань по обробці Ваших персональних даних або необхідності змінити, вилучити (стерти), здійснити інші дії щодо Ваших персональних даних, зверніться будь ласка до представника ТОВ «АННАФОКСІ.КОМ(УКРАЇНА)» по електронній пошті [email protected], або за телефоном: +38 (067) 200 55 88 WhatsApp / Viber.