ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ)

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ)

м. Дніпро 2018р

 

Розділ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Для цілей цього Договору наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1.1. «Договір» – даний Договір приєднання згідно з умовами якого Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару невизначеному колу Покупців, які звернуться до нього з використанням засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин розміщений на веб-сайті: https://annafoxy.com/.

Укладення Договору здійснюється в електронному вигляді на визначених Продавцем умовах.

1.1.2. «Продавець» -ФОП Миргородська Анна, код ЄДРПОУ: 40831945, поточний рахунок: 26009455026988, МФО 300528 в АТ "ОТП Банк" м.Київ, телефон: +380672005588, адреса для листування та прийняття будь-яких пропозицій, звернень, претензій, скарг: 49044, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Олеся Гончара, буд. 32.

1.1.3. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична особа, згідно з чинним законодавством України, яка в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови з метою придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

1.1.4. «Сайт» - офіційний сайт Продавця, розташований за наступним посиланням в мережі Інтернет : https://annafoxy.com/, на якому Покупець може ознайомитися з Товарами,  їхнім описом, цінами на Товари, вибрати певний Товар, спосіб оплати і доставки Товарів.

1.1.5. «Товар» - одяг, взуття, аксесуари та інша продукція Продавця, що на умовах цього Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет), зображення та/або опис яких розміщено в на Сайті Продавця.

1.1.6. «Трек-код» - унікальний поштовий ідентифікатор Товару, за яким відбувається відстеження Товару.

1.1.7. «Акцепт» – вчинення Покупцем дії, що спрямована на прийняття умов цього Договору.

1.1.8. «Замовлення» – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних Товарів.

1.2. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

1.3. Загальні положення.

1.3.1. Цей Договір є пропозицією (публічною офертою) Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить всі істотні умови щодо укладення електронного Договору на визначених нижче умовах.

1.3.2. Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цього Договору без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з його умовами до моменту вчинення Акцепту.

1.4. Замовляючи Товари через Сайт, Покупець погоджується з умовами даного Договору.

 

Розділ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Відповідно до умов Договору, Продавець зобов’язується продати Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку, встановленому цим Договором. 

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару на умовах, встановлених цим Договором.

2.3. Основні характеристики Товару та правила експлуатації товару (як прати, прасувати та ін.) розміщені біля кожного опису Товару на Сайті.

 

Розділ 3. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

 

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті наявний Товар та натискає посилання/іконку «Додати до корзини» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», де, зокрема вказується прізвище, ім’я, номер телефону, адреса електронної пошти, спосіб оплати, місце доставки Товару.

3.2. Перед направленням Продавцю «Оформлення замовлення», Покупець підтверджує свою згоду з умовами Договору і натискає та натискає посилання/іконку «Замовлення підтверджую». Дані дії вважаються фактом того, що Покупець направив Замовлення Продавцю.

3.3. Договір вважається укладеним з моменту, коли Покупець натиснув посилання/іконку «Замовлення підтверджую».

3.4. Натисканням на посилання/іконку «Замовлення підтверджую» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

- найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

- основні характеристики та споживчі властивості обраного Товару;

- вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;

- спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

- гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з Товаром (за їх наявності);

- гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі невиконання таких умов;

- порядок розірвання цього Договору;

- інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

 

Розділ 4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

 

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов цього Договору;

4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню;

4.1.3. відмовитися від цього Договору в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

4.1.4. скористатися іншими правами, передбаченими Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;

4.2.2. перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу на Сайті, способами та порядком її оплати;

4.2.3. оплатити вартість замовленого Товару у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

4.2.4. в порядку та на умовах, встановлених цим Договором прийняти замовлений Товар;

4.2.5. зберігати протягом гарантійного строку відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;

4.2.6. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1. періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті;

4.3.2. проводити розпродажі та пропонувати акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

4.3.3. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Продавець зобов’язується:

4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;

4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість;

4.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару;

4.4.4. відправити Товар Покупцю в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

4.4.5. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

 

Розділ 5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

5.1. Вартість Товару біля кожного опису Товару на Сайті.

5.2. З моменту укладання Покупцем цього Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права змінювати вартість замовленого ним Товару.

5.3. Всі витрати, пов’язані з доставкою Товару несе Покупець.

5.4. Покупець здійснює оплату Товару шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Покупця.

5.5. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі.

 

Розділ 6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ІНШІ УМОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З УТРИМАННЯМ ЧИ РЕМОНТОМ ТОВАРУ

 

6.1. Порядок обміну Товару належної якості.

6.1.1. Покупець має право обміняти Товар належної якості на аналогічний, якщо Товар не задовольнив його за формою, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

6.1.2. Строк, протягом якого Покупець має право на обмін товару належної якості становить 14 (чотирнадцяти) днів.

6.1.3. Продавець здійснює обмін Товару належної якості, якщо такий Товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики, а також розрахунковий документ (квитанція, товарний чи касовий чек).

6.1.4. У випадку, якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право:

6.1.4.1. придбати будь-які інші Товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості або

6.1.4.2. розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого Товару або

6.1.4.3. здійснити обмін Товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного Товару в продаж.

6.2. Порядок дій у разі придбання Покупцем Товару неналежної якості.

 6.2.1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини Продавця, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством має право за своїм вибором вимагати від Продавця:

6.2.1.3. або розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

6.2.1.3. або заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця, Товар.

6.3. Не підлягають обміну (поверненню) Товари, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України, а також Товар, що надівається на оголене тіло, такий як купальник, легінси та інший подібний Товар, а також Товар, виготовлений за індивідуальними мірками (на замовлення).

6.4. При розірванні Договору, грошові кошти, оплачені за Товар, повертаються Покупцеві протягом 7 банківських днів.

6.5. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлено чинним законодавством та складає 6 місяців.

6.6. Продавець гарантує безпеку Товару, а саме відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я Покупця і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання.

 

РОЗДІЛ 7. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

7.1. Сторони мають право розірвати цей Договір у випадках і в строки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Розірвання Покупцем цього Договору має наслідком повернення отриманого Товару Продавцю.

 

Розділ 8. ІНШІ УМОВИ

 

8.1. Строк відправки Товару не перевищує 21 календарний день з моменту отримання Продавцем замовлення від Покупця, за наявності відповідного Товару у Продавця. В разі, якщо Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

8.2. Доставка Товару по Україні здійснюється накладеним платежем або з передплатою повної вартості Товару. Передплачені товари мають приоритет при відправленні.

8.3. Доставка Товару за межами України здійснюється по передоплаті повної вартості Товару.

8.4. Кожному Товару, який відправляється Продавцем, привласнюється унікальний Трек-код, за яким Покупець може відстежити місцезнаходження Товару, який було замовлено.

8.5. Обов’язок Продавця вважається виконаним з моменту передачі Товару, замовленого Покупцем, відповідній поштовій службі (службі доставки).

8.6. Доставка та вручення (передання) Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за цим Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (novaposhta.ua).

8.10. Разом із Товаром Продавець передає Покупцю:

8.11.1. один примірник бланку Замовлення на Товар;

8.11.2. відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек).

8.12. Продавець залишає за собою право вносити зміни до Договору, в зв'язку з чим Покупець зобов'язується регулярно відслідковувати зміни в Договорі. Дана редакція Договору прийнята на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових Покупців так і для Покупців, які вже користуються послугами Продавця.

8.13. Продавець залишає за собою право в будь-який час змінювати або призупиняти дію сайту, надання послуг. Покупець погоджується, що Продавець не має зобов'язань перед Покупцем чи будь-якою третьою стороною за будь-які зміни, призупинення або зупинку Сайту або надання будь-якої послуги на цьому Сайті. Користування Покупцем Сайтом після таких змін вказуватиме на прийняття таких змін Покупцем.

8.14. Претензії Покупця з приводу якості Товару, вимоги щодо заміни або повернення Товару розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) на Товар.

8.15. Претензії Покупця з приводу якості Товару не підлягають задоволенню, якщо недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром.

8.16. Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання цього Договору встановлюється з дати його опублікування на Сайті і по 31 грудня 2022 р. включно.